words

Bạn đã hiểu nghĩa từ "distract/distraction"? Cùng học từ vựng tiếng Anh khó nhớ bằng Manga!

distraction_TOP_en

Tưởng thuộc rồi nhưng không dùng đến lại quên ngay

Vì không nhớ nên phải tra từ điển hết lần này đến lần khác

Đó là từ vựng tiếng Anh "ít" xuất hiện

Lần này, tôi sẽ giới thiệu từ "distract/distraction"!

Paul
Lần này, tôi sẽ giới thiệu 1 từ có dạng động từ là "distract" và danh từ là "distraction"!

Cô nàng mọt sách

Lại là một từ khó nhỉ... Mấy từ này có dùng đến không ạ?

Paul
distract, distraction đều được sử dụng trong hội thoại, mặc dù trông có vẻ khó nhưng chúng đều là những từ cơ bản.
Chúng ta hãy học thuộc nhé!

Cô nàng mọt sách

Cháu sẽ cố gắng!

Paul
Chúng ta cùng học bằng Manga nào!!
Học từ vựng tiếng Anh bằng Manga

I was distracted

ninja_top_vn
distraction_vn1
distraction_vn2
distraction_vn3

Cô nàng mọt sách

Con mèo xuất hiện đã làm mất tập trung!

Paul
Đúng vậy!
"distraction" có nghĩa là "làm sao nhãng", "gây mất tập trung". Hoặc là hành động làm sao nhãng, gây mất tập trung.

Cô nàng mọt sách

Cháu hiểu rồi! Cháu đã nhớ rõ!

Paul
Hãy cùng xem phát âm và ý nghĩa nào!

Nếu bạn thấy bổ ích, hãy ghé xem thử list từ vựng tiếng Anh nữa nhé!


Cách phát âm và ý nghĩa của "distract/distraction"

Cách phát âm của "distract"

Cách phát âm của "distraction"

Ý nghĩa của "distract/distraction"

Paul
Động từ "distract" có những ý nghĩa như sau
  • làm〔người khác〕xao nhãng
  • làm〔người khác〕rối trí
  • làm cho tinh thần〔người khác〕đảo lộn
  • làm cho〔ai đó〕mất tập trung
Paul
Danh từ "distraction" có những ý nghĩa như sau
  • sự xao lãng, sự xao nhãng, tâm trí tản mát
  • sự mất tập trung, sự rối trí
  • sự giải trí, thưởng lạc, điều gì giúp thay đổi tâm trạng
  • sự kích động, sự rối bời

Cô nàng mọt sách

Động từ có nghĩa là làm phiền hoặc làm xao lãng ai đó.
Danh từ cũng có nghĩa tương tự như thế

Paul
Động từ thường được dùng ở thể bị động như "I was distracted by the cat".

Cô nàng mọt sách

Nào chúng ta cùng xem câu ví dụ để hiểu sâu hơn!

Paul
Trước hết là ví dụ sử dụng "distract"!

Ví dụ sử dụng "distract"

Ví dụ 1

Don't distract my attention I'm trying to study!
Nghĩa: Đừng làm xao lãng sự chú ý của tao, tao đang cố gắng học!
distract_cat

Cô nàng mọt sách

Con mèo này!

Ví dụ 2

Don't distract your father while he's driving.
Nghĩa: Đừng làm bố bạn mất tập trung khi ông ấy đang lái xe.
distract_car

Cô nàng mọt sách

Cần lái xe an toàn!

Paul
Tiếp theo là ví dụ sử dụng "distraction"!

Câu ví dụ sử dụng "distraction"

Ví dụ 1

She studied hard all morning, without distraction.
Nghĩa: Cô học chăm chỉ suốt buổi sáng, không hề xao lãng.
without_distration

Cô nàng mọt sách

Nghĩa tương tự như: có thể học tập mà không bị gián đoạn.

Paul
Tiếp theo, cùng xem ví dụ dùng cụm từ "drive me to distraction".

Ví dụ 2

My child is driving me to distraction today.
Nghĩa: Hôm nay, con tôi khiến tôi mất tập trung.
kid_distract

Cô nàng mọt sách

Có nghĩa là chủ thể (trẻ em trong ví dụ này) dẫn đến sự phân tâm.

Ví dụ 3

The mosquitoes drive me to distraction.
Nghĩa: Con muỗi khiến tôi mất tập trung.
distracted_sleep

Cô nàng mọt sách

Không thể tha thứ!

Bạn đã nhớ ý nghĩa của "distract/distraction"?

Lần này, tôi giới thiệu "distract/distraction", mặc dù khó sử dụng nhưng được dùng tương đối thường xuyên.

Trình độ ngoại ngữ phụ thuộc vốn từ vựng!

Hãy nhớ thêm nhiều từ vựng và đặt mục tiêu trở thành người nói tiếng Anh nâng cao.

Cô nàng mọt sách

Bye bye!!-words

© 2024 Chikaku English Powered by AFFINGER5