words

Bạn đã hiểu nghĩa từ "amend"? Cùng học từ vựng tiếng Anh khó nhớ bằng Manga!

amend_TOP_en

Thấy quen quen nhưng lại không biết.

Học đó rồi lại quên ngay. Cứ tra từ điển hết lần này đến lần khác.

Đó là những từ vựng tiếng Anh khó nhớ "ít" xuất hiện.

Lần này, tôi xin giới thiệu từ "amend".

Cô nàng mọt sách

Hmm.. Quả thật, cháu không hiểu gì cả.

Paul
Là từ có thể thay thế bằng từ khác nên tỷ lệ gặp phải khá thấp. Tuy nhiên, đây là một từ mà cháu nên ghi nhớ vì nó được sử dụng thường xuyên trong các tình huống trang trọng.
Chúng ta cùng học bằng Manga nào!Học từ vựng tiếng Anh bằng Manga

amend một loạt lỗi tài liệu

intro_vn
amend_vn1
amend_vn2
amend_vn3
Nếu bạn thấy bổ ích, hãy ghé xem thử list từ vựng tiếng Anh nữa nhé!

Cô nàng mọt sách

Nhấn "amend" cái, chỗ sai đã được sửa lại!

Paul
Đúng thế! Cháu đã hình dung được về từ "amend" chưa???
Tiếp theo, chúng ta cùng xem cách phát âm và ý nghĩa!
Cách phát âm và ý nghĩa của "amend"

Cách phát âm của "amend"

Ý nghĩa của "amend"

Paul
"amend" có những ý nghĩa như sau.
  • chỉnh sửa
  • thay đổi
  • đính chính

Paul
Sửa đổi có thể được dùng bởi các từ như "modify", nhưng "amend" là một cách diễn đạt trang trọng hơn và được sử dụng theo nghĩa sửa đổi luật pháp, hợp đồng, các văn bản có mức độ quan trọng cao.
Câu ví dụ sử dụng "amend"

Ví dụ 1

Some people think the constitution needs to be amended.
Nghĩa: Một số người cho rằng hiến pháp cần phải được sửa đổi.
amend_constitution

Cô nàng mọt sách

Được sử dụng trong sửa đổi hiến pháp!

Ví dụ 2

He amended the document.
Nghĩa: Anh ấy đã sửa đổi tài liệu.
amend_document

Cô nàng mọt sách

*Gật gù* Còn được dùng trong sửa đổi tài liệu.

Ví dụ 3

We'll need to amend the contract so that we can pay you more.
Nghĩa: Chúng tôi sẽ cần sửa đổi hợp đồng để có thể thanh toán cho bạn nhiều hơn.
amend_contract

Cô nàng mọt sách

Còn được sử dụng cho hợp đồng

Các bạn đã nhớ được ý nghĩa của "amend" chưa?

Lần này, tôi đã giới thiệu từ "amend", một từ không thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Tuy nhiên, tôi cho rằng bạn sẽ thường gặp trong các bộ phim nước ngoài có sử dụng những cách nói trang trọng.

Cá nhân tôi lần đầu tiên gặp từ "amend" là một cảnh của phim 24 (twenty four ) đã dùng từ "fifth amendment".
Kết hợp với động từ "amend", bạn cũng nên nhớ danh từ "amendment" nhé!

Hẹn gặp các bạn tại các bài sau!

Cô nàng mọt sách

Bye bye!!-words

© 2024 Chikaku English Powered by AFFINGER5