words

Bạn đã hiểu nghĩa từ "detach"? Cùng học từ vựng tiếng Anh khó nhớ bằng Manga!

detach_TOP_en

Tưởng thuộc rồi nhưng không dùng đến lại quên ngay

Vì không nhớ nên phải tra từ điển hết lần này đến lần khác

Đó là từ vựng tiếng Anh "ít" xuất hiện

Lần này, tôi sẽ giới thiệu từ "detach"!

Cô nàng mọt sách

detach?! Cháu chưa từng nghe từ này bao giờ?

Paul
detach cũng thường xuất hiện trong hội thoại hơn chúng ta tưởng đấy. Cùng học nhé!

Cô nàng mọt sách

OK! Cháu sẽ học những từ chưa biết để tăng trình!

Paul
Chúng ta cùng học bằng Manga nào!
Học từ vựng tiếng Anh bằng Manga

detach nó ra!

intro_vn
detach_vn1
detach_vn2
detach_vn3

Cô nàng mọt sách

"detach" đã loại trừ mấy cái răng sâu!

Paul
Đúng vậy!
detach có nghĩa là "loại trừ"

Cô nàng mọt sách

Tiếp theo, chúng ta cùng xem phát âm và ý nghĩa nào!

Nếu bạn thấy bổ ích, hãy ghé xem thử list từ vựng tiếng Anh nữa nhé!


Cách phát âm và ý nghĩa của "detach"

Cách phát âm của "detach"

Ý nghĩa của "detach"

Paul
"detach" có những nghĩa như sau
  • tách ra
  • tháo ra
  • gỡ ra

Cô nàng mọt sách

Nó có nghĩa là tách ra, tháo ra ạ.

Paul
Có những tình huống có thể dùng từ "separate", "Detach" thường được sử dụng khi tháo các bộ phận như máy móc.
Ví dụ sử dụng từ "detach"

Ví dụ 1

You can detach the hood from the jacket.
Nghĩa: Bạn có thể tháo mũ ra khỏi áo khoác.
detach_foodie

Cô nàng mọt sách

Có thể tháo rời nè!

Ví dụ 2

Detach the coupon and present it for payment.
Nghĩa: Tách phiếu giảm giá ra và xuất trình để thanh toán.
detach_coupon

Cô nàng mọt sách

Vui lòng tách ra để sử dụng!

Ví dụ 3

You cannot detach yourself from what happened a few minutes ago.
Nghĩa: Bạn không thể tách mình ra khỏi những gì đã xảy ra vài phút trước.
detach_trouble

Cô nàng mọt sách

Nó cũng có thể được sử dụng với nghĩa "tránh xa việc gì"!

Ví dụ 4

Detach the Solid Rocket Boosters and External Tank from the space shuttle during launch.
Nghĩa: Tháo tầng đẩy tăng cường nhiên liệu rắn và bình nhiên liệu ngoài khỏi tàu con thoi trong khi phóng.
detach_shuttle

Cô nàng mọt sách

Ở đây cũng có ý nghĩa là tách rời!

Bạn đã nhớ ý nghĩa của "detach" chứ?

Lần này tôi giới thiệu từ "detach", một từ không khó nhưng có thể thay thế bằng những từ khác thành ra ít được nhớ đến.

Bạn thường nghe về cách sử dụng tàu con thoi ở Ví dụ 4 trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, vì vậy nếu bạn xem phim khoa học viễn tưởng một vài lần, bạn sẽ có thể nhớ được một cách hoàn hảo!

Paul
Ngoài ra, âm hưởng nghe có vẻ ngầu nên cũng muốn dùng nhiều!

Cô nàng mọt sách

Chắc chỉ có chú mới thấy thế

Trình độ ngoại ngữ phụ thuộc vốn từ vựng!

Nào cùng học nhiều từ vựng nhé!

Cô nàng mọt sách

Bye bye!!-words

© 2024 Chikaku English Powered by AFFINGER5