words

Bạn đã hiểu nghĩa từ "Mutant"? Cùng học từ vựng tiếng Anh khó nhớ bằng Manga!

mutant_TOP_en

Tưởng thuộc rồi nhưng không dùng đến lại quên ngay

Vì không nhớ nên phải tra từ điển hết lần này đến lần khác

Đó là từ vựng tiếng Anh "ít" xuất hiện

Lần này, tôi sẽ giới thiệu từ "mutant"!

Paul
Ở bài này, tôi sẽ giới thiệu từ "mutant"

Cô nàng mọt sách

Nghe có vẻ như cháu từng gặp trong phim hoạt hình Mỹ!

Paul
Ồ đúng rồi, có một nhân vật anh hùng của Mỹ là mutant turtle.

Cô nàng mọt sách

Ừm. Cùng chờ đón xem nó có ỹ nghĩa gì!

Paul
Chúng ta cùng học bằng Manga nào!
Học từ vựng tiếng Anh bằng Manga

Paul
Đây là phần tiếp theo của "Nhóc tre trọc xuất hiện!

I was born this way

ninja_top_vn
mutant_vn1
mutant_vn2
mutant_vn3

Cô nàng mọt sách

mutant! Có nghĩa là sinh vật kì bí ạ?!

Paul
Chính xác hơn, mutant có nghĩa là đột biến!

Paul
Những anh hùng có khả năng đặc biệt trong phim Hollywood được cho là "mutant"

Cô nàng mọt sách

Hóa ra vậy.. Đúng là Ninja mèo là loài mèo đặc biệt ha..

Paul
Chừng nào ninja mèo debut Hollywood ha?!
Tiếp theo, chúng ta cùng xem cách phát âm và ý nghĩa!

Cô nàng mọt sách

。。。(Sao mà tới được Hollywood)

Nếu bạn thấy bổ ích, hãy ghé xem thử list từ vựng tiếng Anh nữa nhé!


Cách phát âm và ý nghĩa của "mutant"

Cách phát âm của "mutant"

Ý nghĩa của "mutant"

Paul
"mutant" có những ý nghĩa như sau
danh từ

  • loài đột biến
  • vật đột biến

tính từ

  • thuộc về sự đột biến

Cô nàng mọt sách

Hóa ra nó có nghĩa là loài đột biến ạ

Paul
Đúng như vậy
Câu ví dụ sử dụng "mutant"

Ví dụ 1

While mice are normally social animals, the mutant mice showed little or no interest in other mice that were unfamiliar to them.
Nghĩa: Chuột thường là động vật có tính xã hội, những con chuột đột biến tỏ ra ít hoặc không quan tâm đến những con chuột khác mà chúng không quen thuộc.
mice

Cô nàng mọt sách

Nó khác thường ha!

Ví dụ 2

A force of mutant heroes defends the human race.
Nghĩa: Một lực lượng dị nhân anh hùng bảo vệ loài người.
superheros

Paul
Hero!!! Hãy giúp chúng tôi!

Cô nàng mọt sách

Bình tĩnh đi!

Bạn đã nhớ ý nghĩa của "mutant" chưa?

Lần này, tôi đã giới thiệu từ "mutant", mặc dù có thể bạn không có nhiều cơ hội sử dụng chúng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày!

Biết những từ nhỏ này sẽ giúp bạn cải thiện tiếng Anh của mình!

Trình độ ngôn ngữ phụ thuộc vào vốn từ vựng! !

Hãy vui vẻ và tiếp tục học tiếng Anh! !

Cô nàng mọt sách

Bye bye!!-words

© 2024 Chikaku English Powered by AFFINGER5