words

Bạn đã hiểu nghĩa từ "conceal"? Cùng học từ vựng tiếng Anh khó nhớ bằng Manga!

conceal_TOP_en

Tưởng thuộc rồi nhưng không dùng đến lại quên ngay

Vì không nhớ nên phải tra từ điển hết lần này đến lần khác

Đó là từ vựng tiếng Anh "ít" xuất hiện

Lần này, tôi sẽ giới thiệu từ "conceal"!

Cô nàng mọt sách

conceal? Lại một từ cháu chưa nghe bao giờ!!

Paul
Có thể nói "conceal" là một cách diễn đạt khá trang trọng.
Cùng nhớ những từ nâng cao để tăng trình nào!

Cô nàng mọt sách

Cháu sẽ cố gắng!!

Paul
Cùng xem Manga để nắm ý nghĩa nào!
Học từ vựng tiếng Anh bằng Manga

conceal bí mật của tôi

intro_vn
conceal_vn1
conceal_vn2
conceal_vn3

Cô nàng mọt sách

"conceal" đã khiến đống rác bí mật của Pome biến mất!

Paul
Đúng vậy!
"conceal" có nghĩa là giấu cái gì!

Cô nàng mọt sách

Tiếp theo chúng ta cùng xem cách phát âm và ý nghĩa!

Nếu bạn thấy bổ ích, hãy ghé xem thử list từ vựng tiếng Anh nữa nhé!


Cách phát âm và ý nghĩa của "conceal"

Cách phát âm của "conceal"

Ý nghĩa của "conceal"

Paul
"conceal" có những nghĩa như sau.
  • giấu〔ví dụ nhưđồ vật・thông tin・sự thật〕
  • trở thành bí mật

Cô nàng mọt sách

Giống ý nghĩa của "hide (giấu)" ạ

Paul
Là từ đồng nghĩa, nhưng "hide" là giấu vào nơi khó thấy, còn "conceal" có sắc thái nghĩa là giấu để không ai biết.

Cô nàng mọt sách

Giấu thôi cũng nhiều nghĩa ha!

Paul
Tiếp theo, chúng ta cùng xem câu ví dụ để hiểu sâu hơn!
Ví dụ sử dụng từ "conceal"

Ví dụ 1

She was always trying to conceal that passion.
Nghĩa: Cô luôn cố gắng che giấu niềm đam mê đó.
conceal_passion

Cô nàng mọt sách

Niềm đam mê bị chôn giấu!

Ví dụ 2

He couldn't conceal his envy at my success.
Nghĩa: Anh ấy không thể che giấu sự ghen tị với thành công của tôi.
conceal_jealous

Cô nàng mọt sách

Không thể tha thứ!!

Ví dụ 3

He concealed his identity to escape the police.
Nghĩa: Anh ta giấu danh tính để trốn cảnh sát.
conceal_identity

Cô nàng mọt sách

Là giả mạo danh tính!

Ví dụ 4

She could barely conceal her anger.
Nghĩa: Cô gần như không thể che giấu sự tức giận của mình.
conceal_anger

Cô nàng mọt sách

Đáng sợ quá!

Bạn đã nhớ ý nghĩa của "conceal" chưa?

Lần này, tôi đã giới thiệu từ "conceal", vốn từ đồng nghĩa "hide" được dùng phổ biến hơn, nhưng có sắc thái hơi khác một chút.

Đặc biệt, sự khác biệt về sắc thái chỉ có thể nắm bắt được khi nhìn vào câu và cách chúng được sử dụng trong thực thế, vậy nên các bạn hãy xem các câu ví dụ và tìm hiểu nhé!

Trình độ ngoại ngữ phụ thuộc vốn từ vựng!

Hãy học thật nhiều từ tiếng Anh nhé!

Cô nàng mọt sách

Bye bye!!-words

© 2024 Chikaku English Powered by AFFINGER5